fr de

Bereken uw kinderbijslag

Met deze rekenmachine kunt u in de meeste gevallen zelf berekenen hoeveel kinderbijslag u kunt krijgen in de regeling voor werknemers of in de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag. De bedragen zijn ter informatie en onder voorbehoud van de toepassing van de Kinderbijslagwet en de wet op de gewaarborgde gezinsbijslag.

De kinderbijslag kan met deze machine niet berekend worden

  • voor kinderen die in een instelling geplaatst zijn,
  • voor gehandicapte kinderen geboren vóór 1 juli 1966,
  • als de rechthebbende een overlevingspensioen ontvangt,
  • als het gaat om kinderbijslag in het kader van internationale overeenkomsten.

De RKW of uw kinderbijslagfonds kan dan voor u het bedrag berekenen.

Als u kinderbijslag krijgt in de regeling voor zelfstandigen kunt u terecht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (www.rsvz.be)

Meer informatie over het recht op kinderbijslag en over de uitbetaling ervan vindt u op de website zelf.

Als u klikt op de schuin gedrukte woorden in deze rekenmachine krijgt u meer uitleg.

> BEREKENING STARTEN