De RKW als kinderbijslagfonds...
fr de

Gewaarborgde gezinsbijslag – als Belg

Hoe gewaarborgde kinderbijslag krijgen?

De persoon die het kind ten laste heeft, vraagt de kinderbijslag aan met het formulier Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag – C5702. Krijgt u steun van het OCMW, vergeet dan niet de laatste pagina te laten invullen door het OCMW.

Er kan recht zijn op gewaarborgde kinderbijslag tot een jaar voor de aanvraag.

De kinderbijslag wordt betaald aan de moeder als zij in het gezin is, anders aan de persoon die het kind opvoedt.

Met het formulier Wijze van betalen van uw kinderbijslag (W) kunt u uw bankrekeningnummer meedelen. Anders wordt de kinderbijslag betaald per circulaire cheque.

Storting op een bankrekening is snel en veilig.

Hoeveel gewaarborgde kinderbijslag?

 
Jonger dan 6  
 Van 6 tot 11  
 Van 12 tot 18  
 Ouder dan 18
Eerste kind
€ 136,24
€ 167,6
€ 184,16
€ 197,17
Tweede kind
€ 195,54
€ 226,9
€ 243,46
€ 256,47
Vanaf het derde kind
€ 254,41
€ 285,77
€ 302,33
€ 315,34
Vanaf het derde kind in een eenoudergezin
€ 272,38
€ 303,74
€ 320,3
€ 333,31

Vaste uitkering voor de persoon die de gewaarborgde kinderbijslag kreeg onmiddellijk vóór het kind in een instelling geplaatst werd: € 60,58.

 

Jaarlijkse bijslag (schoolpremie)

      Kinderen zonder toeslag     Kinderen met toeslag
Kinderen van 0 t.e.m. 5 jaar     € 22,00     € 27,60
Kinderen van 6 t.e.m. 11 jaar     € 50,00     € 58,59
Kinderen van 12 t.e.m. 17 jaar     € 70,00     € 82,02
Kinderen van 18 t.e.m. 24 jaar     € 95,00     € 110,42

De jaarlijkse bijslag wordt apart betaald.

 

Wat als uw recht op kinderbijslag overgaat naar de werknemersregeling omdat iemand in of buiten uw gezin begint te werken?

U kunt dan dezelfde bedragen nog maximaal 2 jaar ontvangen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U leeft alleen met de kinderen: uw inkomsten mogen maximum € 2.230,74 bruto per maand bedragen.
 • Uw (huwelijks)partner heeft geen inkomsten: uw inkomsten mogen maximum € 2.306,94 bruto per maand bedragen.
 • Uw (huwelijks)partner heeft een uitkering, is werknemer of zelfstandige: uw inkomsten mogen samen maximum € 2.306,94 bruto per maand bedragen.

Het kinderbijslagfonds stuurt een formulier om na te gaan of de sociale toeslag betaald kan worden.

 

Welke inkomsten tellen dan mee? Welke inkomsten tellen niet mee?
 • alle uitkeringen van de werkloosheid, van de ziekteverzekering, voor arbeidsongevallen, voor beroepsziekten, voor gehandicapten, enz.
 • alle pensioenen en renten
 • PWA-cheques
 • alle lonen en alle inkomsten als zelfstandige
 • kinderbijslag
 • forfaitaire tegemoetkomingen voor hulp van derden en integratietegemoetkomingen voor gehandicapten
 • alimentatie
 • forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet begeleide minderjarige vreemdelingen, ten belope van twee opdrachten, en forfaitaire vergoedingen voor administratiekosten voor die voogdij

 

 

Alle bedragen zijn per maand en van toepassing sinds 1 december 2012.