Van 0 tot 25 jaar: recht op kinderbijslag ?
fr de

Wie heeft recht op kinderbijslag ?

Wie moet de kinderbijslag aanvragen ?

De vader vraagt de kinderbijslag aan.

Als hij geen werknemer is vraagt de moeder de kinderbijslag aan. Wie werkloos, ziek of gepensioneerd is, staat gelijk met een werknemer.

Zelfstandigen hebben een eigen regeling (www.rsvz.be).

Als de vader en de moeder geen werknemer of zelfstandige zijn, kan een gezinslid de kinderbijslag aanvragen. Dat kan de partner van de vader of de moeder zijn, of een inwonende grootouder, oom of tante van het kind. Een (half-) broer of (half-) zus van het kind moet zelfs niet tot het gezin behoren.

Wie krijgt de kinderbijslag ?

De moeder krijgt de kinderbijslag als zij in het gezin is. Anders de persoon die het kind opvoedt.

Voor een kind dat in een instelling geplaatst is, krijgt de instelling 2/3 van de kinderbijslag en de moeder of de persoon die het kind vóór de plaatsing opvoedde 1/3. Dit laatste kan ook gestort worden op een geblokkeerde rekening op naam van het geplaatste kind.

Vanaf 16 jaar kan het kind ook zelf zijn kinderbijslag krijgen als het zelfstandig woont. Voor meer informatie: Gezinssituatie.

Voor welke kinderen ?

Een werknemer heeft recht op kinderbijslag

 • voor zijn kinderen en die van zijn echtgenoot,
 • voor de kinderen van zijn ex-echtgenoot of partner, als die kinderen tot zijn gezin behoren,
 • voor zijn (achter-)kleinkinderen en voor die van zijn echtenoot, ex-echtgenoot of partner, als die kinderen tot zijn gezin behoren,
 • voor kinderen die de rechter of de overheid aan hem of aan zijn (huwelijks-)partner toevertrouwd heeft,
 • voor zijn (half-)broers of (half-)zusters,
 • voor de kinderen van zijn (half-)broers of (half-)zusters, als die kinderen tot zijn gezin behoren.

Is er geen familieband tussen u en een kind in uw gezin, dan kunt u aan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vragen om toch kinderbijslag te krijgen. Uw kinderbijslagfonds zal u daarbij helpen.

Voorwaarden?

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar zijn er geen voorwaarden: ze krijgen kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden.

Van 18 tot 25 zijn er voorwaarden:

 • de jongere moet onderwijs of een opleiding volgen,
 • en mag maar beperkt werken of maar een klein inkomen hebben uit werk of een sociale uitkering.

Een kind met een handicap?

Een kind met een handicap kan kinderbijslag krijgen tot 21 jaar. Het kan bovendien ook recht hebben op een toeslag.

Gehandicapten die op 1 juli 1987 al 21 jaar waren en toen kinderbijslag kregen, kunnen ook na hun 25ste verder kinderbijslag krijgen.

Een kind verdwenen?

Voor verdwenen kinderen kan verder kinderbijslag (met eventuele toeslagen) betaald worden, tot 5 jaar na de verdwijning.

De kinderbijslag wordt betaald aan dezelfde persoon als vóór de verdwijning.

Uw kinderbijslagfonds kan u de nodige informatie geven.

Een kind ontvoerd?

Voor een kind dat ontvoerd is, wordt verder kinderbijslag betaald. Er moet klacht ingediend zijn bij de politie of het gerecht.

Het recht op kinderbijslag stopt na 31 augustus van het jaar waarin het kind 18 wordt.

De kinderbijslag wordt betaald

 • aan de ouder die bijslagtrekkende was voor de ontvoering
 • of aan de andere ouder
 • of aan een andere persoon die bijslagtrekkende was voor de ontvoering.

De persoon aan wie de kinderbijslag betaald wordt, mag niet deelgenomen hebben aan de ontvoering en moet in BelgiŰ wonen.

Uw kinderbijslagfonds kan u de nodige informatie geven.